NLP wat heeft het mij gebracht

NLP  wat heeft het mij gebracht?

NLP heeft mij veel positieve energie gegeven. Dat klinkt wat vaag daarom leg ik hieronder uit wat ik ermee bedoel.

Ongeveer 10 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik een ziekte had die niet te genezen was.

Dit werd me in het ziekenhuis medegedeeld. De prognose was toen 5 tot 7 jaar en ik moest er rekening mee houden dat het langzaam slechter met me zou gaan. Natuurlijk waren er uitzonderingen, en ik zal er nu achteraf 1 van zijn! Met dit slecht nieuwsbericht werd ik naar huis gestuurd. Het drong nog niet tot mij door, maar pas in de auto besefte ik dat ik misschien mijn kinderen niet groot zou zien worden. Mijn wereld stortte letterlijk en figuurlijk in.                       Het heeft een tijd geduurd voordat ik ging beseffen dat ik terug kon komen vanuit mijn eigen kracht.                                                                             Ik kom hier in latere artikelen vaak weer op terug.

Langzamerhand kreeg ik het besef dat ik invloed op mijn eigen situatie kon uitoefenen. Wilde ik me bij de prognose neerleggen en voldoen aan de 5 tot 7 jaar? Of wilde ik er zelf wat aan doen? Voor dat laatste heb ik gekozen. Ik heb diverse therapieën ondergaan, variërend van hypnotherapie tot elektrotherapie. Een hypnotherapeut heeft mij geholpen om therapieën uit te zoeken die effect op mij zouden kunnen hebben. Rond ademhalen, een vorm van ‘rebirthing’, was een techniek waar ik veel baat bij had. Mijn therapeut leerde mij de techniek zodat ik het ook alleen kon uitoefenen. Daarnaast heb ik een REIKI opleiding gevolgd. Al deze stappen hebben mij geholpen bij het accepteren en verwerken van mijn ziekte om uiteindelijk mijn eigen weg hierin te vinden.

Na enkele jaren ‘ziek’ te zijn, dacht ik alles goed een plek gegeven te hebben.                                                                                                      Tot het moment waarop ik in aanraking kwam met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren.  Er ging een totaal nieuwe wereld voor me open. Een wereld die er voor die tijd ook was maar welke ik niet zag. Mijn problemen ervoer ik als zaken die mij overkwamen en waar ik geen invloed op had. Ik probeerde ze dus ook zo op te lossen, wat soms gedeeltelijk lukte.

Wat mij op een bepaald moment opviel, was dat de oplossingen meestal tijdelijk waren en dat na verloop van tijd de problemen weer terugkwamen.                                                                              NLP heeft mij onder andere geleerd dat ik zelf de bron ben van het creëren van mijn problemen. De oorzaak moet ik niet buiten mijzelf  zoeken of bij een ander. De situatie/reactie komt van buiten af en ik ben degene die het tot mijn probleem maakt. Alleen ik kan het oplossen.

NLP heeft op een positieve manier mijn wereld op zijn kop gezet. NLP heeft mij doen inzien dat ik op een andere manier met mijn ziekte om kan gaan. Ik kijk naar mogelijkheden die voor mij haalbaar zijn.                                                                                                Door een dergelijke houding aan te nemen merk ik dat ik al veel meer energie heb en veel minder last van mijn lichamelijke klachten. Ik zie problemen nu als uitdagingen en ga er ook zo mee om.

Dit versta ik onder de woorden: NLP heeft mij positieve energie gegeven.

Dit heeft NLP mij onder andere gebracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *